Vizyonumuz

Yüksekokul yönetiminde tüm unsurlarla katılımı ve birlikte gelişmeyi teşvik etmek; günümüzün gereksinimleriyle ve geleceğe dair doğru öngörülerle eğitim-öğretim programları düzenlemek ve bunları sürekli güncellemek; araştırmaya dayalı öğrenmeyi gözeten eğitim-öğretim yöntemleri uygulamak; eğitim ve öğretimde özellikle Avrupa Birliği yükseköğretim platformu başta olmak üzere uluslararası yükseköğretim platformunda etkili, dinamik ve geniş katılımla saygın bir yer almak; bilimsel araştırma faaliyetlerinde yüksekokul-sanayi-kurum-kuruluş işbirliğine önem vermek; teknoloji geliştirme bölgesi oluşturmak, mevcut teknoloji geliştirme merkezini bu bölge ile bütünleştirerek ulusal üretime bilimsel ve teknolojik yenilikler ve geliştirmelerle ivme kazandırmak; yüksekokulumuzun geniş bir yelpaze oluşturan bilimsel disiplinler kapsamını dikkate alarak eğitim-öğretim ve araştırmada disiplinlerarası yaklaşımları öne çıkarıp temel bilimlerden, uygulamalı bilimlere kadar yüksekokulumuz birimlerinin mümkün olduğunca fazla sayıda yer aldığı geniş katılımlı ve derin etkileşimli programlar geliştirmek ve uygulamak; öğrencinin sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanaklar sağlamak; ayrıca topluma dönük konferans, seminer, çalıştay ve benzeri aktiviteler düzenleyerek etkili bir toplum- yüksekokul ara yüzü oluşturmaktır.