Misyonumuz

Amaç ve Misyon

          Ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişimi, toplumun eğitim seviyesi ile doğrudan bağlantılıdır. Eğitim, dünyada ve ülkemizde insanlığın yüce amaçlarına ulaşmasındaki en önemli araçlarından biri olagelmiştir. Bilim ve teknolojideki hızlı ilerlemeler, bütün ülkeleri kaçınılmaz bir yarışın içine çekmekte, bu yarışa etkili ve organize bir şekilde katılabilmenin yolu, sahip olunan insan kaynaklarının iyi eğitilebilmesinden geçmektedir. Dolayısıyla, ara meslek elemanlarının ve teknikerlerin hem yeterli sayıya ulaşması hem de bu elemanların çağdaş bir eğitimle niteliklerinin artırılması bir ülkenin kalkınmasındaki en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkmakta, evrensel ölçütlere uygun, yenilikçi ve mükemmeli arayan, dinamik ekonominin vazgeçilmez ayağını oluşturmaktadır.

          Ülkemizdeki iş gücü profilinin dağılımına bakıldığında, hemen hemen her sektörde nitelikli eleman talebi gün geçtikçe daha da önemli hale gelmektedir. Bu anlamda, giderek şiddetlenen rekabet ortamı, kalite temelli çalışmaları ve bunu gerçekleştirecek nitelikte çalışanları yetiştirmeyi şart koşmaktadır. Başka bir deyişle, mevcut koşullarda varlığını sürdürmeyi hedefleyen örgütler açısından nitelikli iş gücüne sahip olma, temel ve kaçınılmaz yetenekler arasında öne çıkmaktadır. 1997 – 1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete başlayan Meslek Yüksekokulumuz, iş yaşamında gerekli olacak bu yeteneklerle donatılmış, alanında yetkin bireyler yetiştirebilmeyi temel amaç olarak benimsemiştir.

         Üniversitemizin öğrencileri, öğretim elemanları, eğitim programları ve araştırmalarıyla bir model oluşturma, ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, üniversite-sanayi işbirliği ile tanınan önder bir üniversite olma temel vizyonu doğrultusunda Yüksekokulumuzun misyonunu şu başlıklarda sıralayabiliriz:

     Evrensel standartlarda eğitim-öğretim hizmeti sunmak, Bu eğitimle, alanında evrensel standartları karşılayan ara elemanlar yetiştirmek, Ülkemizin ve bulunduğumuz bölgenin gereksinimlerine yanıt veren programlar düzenlemek, Yetiştirdiği donanımlı ara elemanlarla, ülkenin ve bölgenin ihtiyaçlarını gidermeye katkı sağlamak, Akademik, sosyal, kültürel ve bireysel açıdan evrensel niteliklere sahip bireyler yetiştirmek.