Akademik Personel

Müdür Dr. Öğr. Üyesi Murat YILDIZ

Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Sait PEKİN

Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Burhan GÜNAY

Öğr. Gör. Dr. Osman OKUMUŞ

Öğr. Gör. Mustafa YERLİKAYA

Öğr. Gör. Ülge TAŞ

Öğr. Gör. Bülent UÇAR

Öğr. Gör. İzzet KAYA

Öğr. Gör. Musa ACAR

Öğr. Gör. Ayşe ŞAHİN YUNAK

Öğr. Gör. Ferhat ATEŞ

Öğr. Gör. Kudret Safa GÜMÜŞ

Öğr. Gör. Levent SONGUR

Öğr. Gör. Abdullah TURAN